Tier1
lybatterier är miljöfarligt avfall. Vad som gäller för blybatterier kan man läsa om i batteriförordningen ( http://eeb.naturvardsverket.se/Producentansvarforbatterier/Fragor-och-Svar/ ) på Svenska Naturvårdsverkets hemsida. Där finns all information kring insamling, hantering och producentansvar för blybatterier. För att bedriva den verksamhet som Batteripengar.se gör krävs följande tillstånd: 1) Lagringstillstånd. 2) Transporttillstånd. 3) Avtal […]

Miljö & Tillstånd


nature-grass-drops-nature-1920x2560-1024x768
Företagare inom verkstad eller återvinning Har du ett företag som producerar eller hanterar större volymer av uttjänta blybatterier kan vi erbjuda skräddarsydda avtal. Fördelar för dig: – Större volym ger bättre pris – Vi tillhandahåller miljösäkrade batterikärl utan extra kostnad – Du bestämmer upphämtningsfrekvens – Du vet att dina batterier […]

Företag


Batterier Blybatterier klassas som miljöfarligt avfall och hanteringen regleras i avfallsförordningen (2011:927) Avfallskod 16 06 01. I Sverige återvinns omkring 30 000 ton blybatterier årligen. Naturvårdsverkets återvinningsmål ligger på 95%. Batteripengar köper blybatterier av alla typer. Hanteringen sker enligt alla gällande regler och på grundval av giltiga tillstånd. Miljöfokus är […]

Batterier 2katalyzatoren
Vad betalar ni per katalysator? Det är den vanligaste frågan vi får men tyvärr kan vi inte besvara den utan att ha sett den individuella katalysatorn. Med en bild och katalysatorns speciella typnummer kan vi ge en precis värdering. Vad kostar upphämtning? Ingenting! Hur snabbt värderar och hämtar ni katalysatorerna? […]

Katalysatorer FAQ


Battery-recycling
ad betalar ni per kilo? Batteripengar betalar för närvarande minst 3 kr/kg! Utöver det dagsaktuella blypriset påverkar även andra saker ert pris: volym, transportavstånd och leveranssätt. Ring oss gärna så berättar vi mer! Vad kostar upphämtning? Ingenting! Batteripengar erbjuder gratis upphämtning. Vid mycket små volymer kan dock viss väntetid uppstå. […]

Batterier – FAQ


1. Nisses Bildemontering meddelar att de har två batteriboxar fulla som de vill ha hämtade. Vi kommer med vår lastbil, hämtar de fulla lådorna och lämnar två tomma. På plats väger vi lådorna och fyller i ett mottagningsbevis. Mottagningsbeviset är en del av anteckningsskyldigheten. Enligt 44§ avfallsförordningen måste alla transporter […]

Prisexempelpayment_policy_1
Batteripengar betalar alltid inom tre dagar efter det att vi erhållit fakturan. Om ingenting annat avtalats gäller det alla batteri- och katalysatorleveranser, stora som små. Våra betalningssätt: Faktura. Kortbetalning direkt på plats. Banköverföring. Överföring direkt till säljarens visakort (inom kort). Kontant betalning. (Batteripengar arbetar aktivt mot svart handel och penningtvätt […]

Betalningspolicy


recycling-catalystic
Ytan inuti katalysatoren är täckt med de katalytiskt verksamma och dyrbara metallerna Platina, Palladium och Rhodium som inte förbrukas. Den katalytiska verkan hos dessa metaller börjar närtemperaturen i motoravgaserna stiger. Precis som med blyet i batterierna bestäms priset för ädelmetallerna i katalysatorn av London Metal Exchange – LME. Under lång […]

Katalysatoren


Where-to-recycle-car-batteries
Blybatterier klassas som miljöfarligt avfall och hanteringen relgeras i avfallsförordningen (2011:927) Avfallskod 16 06 01 I Sverige återvinns omkring 30 000 ton blybatterier årligen. Naturvårdsverkets återvinningsmål ligger på 95%. Vad betalar ni per kilo? Batteripengar betalar för närvarande minst 3 kr/kg! Utöver det dagsaktuella blypriset påverkar även andra saker ert […]

Batterier